Office 365 Adoption Service

En ny måde at sikre læring

Fleksibel abonnements baseret læring, der sikrer medarbejder produktivitet og en fælles måde at arbejde med Office 365.

Office 365 udvikler sig konstant med nye services og features, hvilket giver jeres medarbejdere nye muligheder.

Det sker dog i et tempo, hvor de færreste medarbejdere kan følge med og selv om mange måske vil kunne tage værktøjerne i brug af sig selv når de får kendskab til dem, er det vigtig for en organisation at få etableret best-practise omkring brugen, som ikke mindst er i ’sync’ med den kultur og de politikker der er i organisationen.

Adactit har 15 dedikerede medarbejdere der konstant holder sig opdateret med de seneste nyheder på Office 365, og med Adactits Office 365 Adoption Service kan I sikre den moderne arbejdsplads og jeres investering i Office 365.

 

Office 365 Adoption Service

5 produktivetsfordele til jer:

 1. Forandringsparatheden øges og I lærer at arbejde smartere.
 2. Medarbejdere opkvalificeres i forhold til deres funktion og brug af Office 365.
 3. I får adgang til nogle af Danmarks bedste Office 365 ibrugtagningsspecialister.
 4. I kan trække på erfaring og best-practice på tværs af mange Cloud kunder.
 5. I opnår en mere ensartet og konsistent måde at arbejde på i hele virksomheden.

 

Læringsformater

 • Auditorium/demonstration
 • Klasserum
 • Webinar
 • White Glove Service
 • [Specialistkurser i Office med certificering]
 • Floor walking
 • Drop-in café
 • Udleveret materiale
 • Yammer help Group.

Træningsaktiviteter vælges ud fra Adactits brugsscenariekatalog. Adactit stiller brugsscenarier til rådighed, som udvikles i takt med Office 365 og best-practise for digitalt samarbejde. I udvælger i samarbejde med Adactit brugsscenarier der understøtter jeres forretning!

 

Måling & evaluering

Adactit faciliterer måling af medarbejdernes ibrugtagning og oplevede værdi, ved afslutning af hvert træningskvartal.

 

Abonnement til kontinuerlig læring

Et Office 365 Adoption Service abonnement tegnes for et år af gangen, leveres kvartalsvis med fast målopfølgning, ‘Cloud Update’ og planlægning af det kommende kvartals indsats. Kernen i Office 365 Adoption Service er løbende læring og et års abonnement forpligter til gennemsnitlig én træning om måneden.

Adoptionservice_sh

 

Pris for et Office 365 Adoption Service abonnement er afhængigt af jeres virksomhedsstørrelse. Kontakt Mark Morsi hos Adactit for nærmere information eller send en besked til os.