WorkPoint 365

Effektiv videndeling af dokumenter, mails, kontakter, opgaver og noter.

Adactit er partner med WorkPoint og kan sikre en succesfuld implementering og ibrugtagning af WorkPoints løsninger i jeres virksomhed.

 

WorkPoint 365 – forretningskritiske apps til SharePoint Online

WorkPoint 365 er et modulopbygget standardsystem i skyen, som sætter vidensdeling i system i forhold til projektstyring, sagsstyring og kontaktstyring. WorkPoint 365 strukturerer data via SharePoint Online og bygger bro til Microsoft Office 365 – for eksempel Outlook, Word, Excel og PowerPoint.

WorkPoint 365 strukturerer alle data hierarkisk og knytter kontakter, virksomheder, sager, projekter sammen med de underliggende dokumenter, mails, noter og opgaver. Sammen med automatisk klassificering og nedarvning af data sikres overblik og styring.

WorkPoint 365 leveres som standardkonfiguration, der fra start dækker en stor del af de forretningsmæssige behov.

 

Projektstyring
Unikt overblik over dokumenter, mails, kontakter samt håndfast styring af alle faser af virksomhedens projekter.

Kontaktstyring
Få overblik over alle virksomhedens kontakter og aftaler, al korrespondance, mails, dokumenter og informationsflows.

Sagsstyring
Ensartet overblik og en effektiv styring af alle sager og sagsforløb samt intuitiv mail- og dokumenthåndtering.

WorkPont Express
Pluging til Outlook til bl.a. arkivering og redigering af dokumenter.

 

Vil du vide mere om WorkPoint 365? Kontakt os for at høre mere om mulighederne for jeres virksomhed. Du kan også læse mere på www.workpoint365.dk